20:00:00
logo PZD
ROD "Oaza" w Gdańsku

Pogoda Gdańsk z serwisu

Ustawa


13 grudnia 2013 roku została uchwalona nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych,
która weszła w życie 19 stycznia 2014 roku.

Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych