20:00:00
logo PZD
ROD "Oaza" w Gdańsku

Pogoda Gdańsk z serwisu

Komunikaty:

Komunikat

Zarząd ROD "OAZA" informuje o zamknięciu wody na okres zimowy w dniu 19-10-2019 r. lub po pierwszych przymrozkach. Stan wodomierzy prosimy podawać do końca października br. e-mailem: rod.oaza@gmail.com lub SMS: 535 745 336. Po tym terminie zużycie wody będzie rozliczane ryczłtem. Ponadto do 15-04-2020 r. podane poniżej działki są zobowiązane wymienić wodomierze:
Rejon III Gdańsk nr dz. (od 1 do 100)
7, 11, 14, 16, 20, 22, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 80, 81, 84, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 99
Rejon II Sopot nr dz. (od 101 do 175)
101, 111, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 125, 127, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 148, 150, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173
Rejon I Sopot nr dz. (od 179 do 247)
179, 184, 188, 189, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 202, 204, 205, 212, 214, 215, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 227, 231, 232, 235, 238, 243, 247

Przypominamy o zabezpieczeniu przed mrozem i zamknięciu zaworów przed wodomierzem na każdej działce i nie otwieranie do momentu ponownego otwarcia na wiosnę.
Pojemniki na odpady zostaną zabrane do 31-10-2019 r. i po tej dacie nie składować odpadów w miejscu na pojemniki.

Prezes      


U W A G A ! ! !

KOLEJNA ZUCHWAŁA KRADZIEŻ

W dniu 11.09.2019 r. (środa) w godzinach 15:00 - 16:00 na terenie naszego ogrodu kolejny raz doszło do zuchwałej kradzieży. Kradzież była o tyle bardziej zuchwała, że poszkodowany działkowicz jest osobą niewidomą. Złodziej wykorzystał moment, jak poszkodowana została sama na działce i w tym momencie zakradł się do altany i ukradł jej torebkę w której były m.in. klucze od mieszkania, telefon, dyktafon i pieniądze. Kolejny raz zwracam się z ogromną prośbą, aby zwrócić większą uwagę na obcych kręcących się na terenie naszych działek i w ich okolicach. Przypominam, że na terenie ogrodu mogą przebywać jedynie działkowcy i zaproszeni przez nich goście.

Administrator strony    


Komunikat

W dniu 22-06-2019 r. odbędzie się lustracja działek od godziny 10:00 do 12:00 na terenie Gdańskim i od godziny 14:00 do 17:00 na terenie Sopockim.
W komisji udział weźmie cały skład zarządu wraz z komisją rewizyjną.

Za Zarząd    

Prezes      


Uwaga!!!

Rachunki do opłat działkowych na 2019 rok będą do odebrania w sobotę 18 maja od godz. 11:00 do 11:30 w Domu Działkowca przy ul. Jelitkowskiej 71.

Za Zarząd    

Prezes      


Ogłoszenie

Zarząd ROD OAZA zatrudni gospodarza lub pracownika do prac porządkowych na umowę zlecenie od zaraz. Warunki do uzgodnienia. Zgłoszenia przesłać lub wrzucić do skrzynki pocztowej na bramie 2.
Zatrudnimy również elektryka z uprawnieniami SEP na umowę zlecenie. Warunki do uzgodnienia.

Za Zarząd    

Prezes      


Zarząd ROD „OAZA” zwraca się z prośbą o przygotowanie instalacji wodnej, do otwarcia wody na sezon letni, do połowy kwietnia 2019 r. Planowanie otwarcie wody w dniach 26-27 kwietnia 2019 r. Prosimy przed tym terminem sprawdzić stan instalacji oraz zamknąć zawory odcinające przed licznikami. Na działkach poniżej wymienionych proszę wymienić wodomierze:
Dz. 1, 8, 11, 14, 16, 19, 23, 33, 37, 42, 44, 46, 47, 49, 53, 55, 65, 71, 74, 81, 85, 88, 89, 90, 93, 95, 129, 130, 133, 138, 140, 143, 150, 153, 154, 157, 158, 159, 162, 165, 172, 175, 180, 187, 188, 189, 193, 194, 195, 196, 199, 205, 228, 243, 245.

Za Zarząd    

Prezes      

Gdańsk 10-03-2019 r.


Dnia 20 października zostanie zamknięta woda na ogrodzie. Do tego dnia proszę zamknąć swoje zawory odcinające oraz zabezpieczyć na zimę wodomierze i armaturę i nie otwierać do momentu ponownego zawiadomienia o otwarciu na wiosnę. Stan wodomierza podawać łącznie z jego numerem wraz z numerem działki (starym) do końca listopada poprzez telefon, SMS, e-mail lub gospodarza. Kartki wrzucone do naszej skrzynki pocztowej – na własne ryzyko.

Informujemy iż z dniem 31-10-2018 r. zostaną zabrane pojemniki na śmieci. Prosimy o nie przynoszenie niczego w miejsce pojemników.

Za Zarząd    

Prezes      


Informujemy użytkowników działek, że z dniem 1 stycznia 2019 r. zostaną zmienione numery działek. W związku z tym przystąpiliśmy do oznaczenia nowymi numerami zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Działkowicze którzy są chętni do nabycia numerów na swoje altany możemy zamówić dodatkowo. Koszt jednej tabliczki około 10 zł. (do 15 września).

Do końca br. używamy dotychczasowych numerów przy opłatach za energię elektryczną za rok bieżący. Spisywanie stanów liczników w ostatnim tygodniu sierpnia, a rachunki będą wydawane od 8. września.

Za Zarząd    

Prezes      


ZAKAZ

Zgodnie z regulaminem ROD §68 Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się: wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin, trawy oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych.
Regulamin ROD §42 Działka musi być wyposażona w kompostownik. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin. Śmieci w naszym ogrodzie segregujemy zgodnie z instrukcjami na pojemnikach. Zabronione jest stawianie przy pojemniku śmieci oraz stawiania przedmiotów wielkogabarytowych, budowlanych.


W dniu 4 czerwca 2018 r. od godziny 10:00 zostanie przeprowadzony przegląd działek przez Komisje Lustracyjną.

W skład Komisji wchodzą:

    1. Marcin Kalinka
    2. Stanisław Bilicki
    3. Tadeusz Morawiec
    4. Edmund Ebel

Za Zarząd    

Prezes      

Gdańsk 12-05-2018 r.


W dniu 18 kwietnia 2018 r. zostanie otwarta woda na sezon letni. Przed tym terminem prosimy o przygotowanie instalacji do otwarcia wody poprzez zamknięcie zaworów przed licznikami i sprawdzenie szczelności po otwarciu wody. Prosimy również o zwrócenie uwagi na sąsiednie działki.

Za Zarząd    

Prezes      

Gdańsk 08-04-2018 r.


U W A G A ! ! !

W dniu 27.10.2017 r. (piątek) około godziny 11:30 na terenie naszego ogrodu okradziono jednego z działowców. Złodziej wykorzystał moment, jak poszkodowany był po drugiej stronie altany i w tym momencie zakradł się do części gospodarczej i ukradł saszetkę w której były m.in. klucze od mieszkania, telefon i pieniądze. Z tego co jest mi wiadome, to nie pierwszy raz doszło do takiego incydentu. Dlatego zwracam się z ogromną prośbą, aby zwrócić większą uwagę na obcych kręcących się na terenie naszych działek i w ich okolicach. Przypominam, że na terenie ogrodu mogą przebywać jedynie działkowcy i zaproszeni przez nich goście.

Administrator strony    


Ogłoszenie

Zarząd ROD „OAZA” informuje, że na tablicy ogłoszeń przy świetlicy został wywieszony projekt planu zagospodarowania przestrzennego do wglądu dla wszystkich użytkowników działek (można też zapoznać się z nim na stronie internatowej naszego ogrodu: www.rodoazagdańsk.pl).
W dniu 04-11-2017 o godzinie 11:00 w świetlicy zapraszamy na otwarte posiedzenie Zarządu w tej sprawie w celu zatwierdzenia projektu. W nowym projekcie zostaną zmienione numery działek (tu są nowe numery) oraz metraże na niektórych działkach zgodnie z rzeczywistością.

Prezes      

Gdańsk 11-10-2017 r.


W dniu 14-10-2017 r. lub po pierwszych przymrozkach zostanie zamknięta woda na ogrodzie. Prosimy działkowiczów o zamknięcie wody przed licznikiem, zdjęcie kranów i zabezpieczenie instalacji przed mrozem. Stan wodomierza należy podać przez Internet lub SMS TEL.: 535 745 336, e-mail - rod.oaza@gmail.com lub pocztą (wrzucanie do ogrodowej skrzynki pocztowej na własną odpowiedzialność). W treści powiadomienia należy wpisać nr. wodomierza jego stan faktyczny, numer działki z datą odczytu. Na kartki czekamy do dnia 15 listopada 2017 r. Po tym terminie woda zużyta będzie rozliczona jako woda różnicowa (ryczałtem)

Za Zarząd    

Prezes      

Gdańsk 16-09-2017 r.


§68 pkt.2 regulaminu ROD - zabrania się (wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych) cytat
§42 pkt.1 (Działka musi być wyposażona w kompostownik) cytat
Podpisana umowa z miastem jest zawarta na wywóz śmieci selektywnych tz. segregowanych i nie są zabierane śmieci zmieszane - za te śmieci płacimy dodatkowo lub karę co podnosi koszty które są już wysokie. Działkowicze którym udowodnimy nie przestrzeganie przepisów poza karami regulaminowymi będą ponosić koszty wywozu całego pojemnika w wysokości 130 zł.
Śmieci pozostawione przy pojemniku nie są zabierane przez miasto

Za Zarząd    

Prezes