20:00:00
logo PZD
ROD "Oaza" w Gdańsku

Pogoda Gdańsk z serwisu

Wzory dokumentów

(do pobrania)


Umowa przeniesienia praw do działki

Wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa do działki

Umowa dzierżawy działkowej

Oświadczenie o wstapieniu w prawa do działki po zmarłym małżonku

Wniosek u ustanowienie prawa do działki osoby bliskiej po zmarłym - innej niż współmałżonek

Deklaracja członkowska